Grafičko poduzeće - tiskara Grafika Laganis

Tisak svih vrsta reklamnog materijala.
Savjetovanje, grafička priprema, izrada logotipa, dizajn i oblikovanje svih tiskanih materijala.
Umag, Zambratija.

Izrada prospekata, plakata, kataloga, reklamnih letaka, brošura, naljepnica, etiketa, posjetnica, razglednica, mapa, pečata, kutija, koverti, deklaracija, NCR blokova, stolnih mapa, memoranduma, reklamnih blokova... djelatnost je u kojoj smo zauzeli respektabilnu poziciju na tržištu.